Иргэний эрх зүйн тест

2011-04-12 22:251.      Иргэн Т нь “Дэвшил” банк бус санхүүгийн байгууллагаас 1.0 сая төгрөгийг, сарын 2 хувийн хүүтэй, 3 сарын хугацаатай зээлдэн авахаар амаар харилцан тохиролцон мөнгийг зээлдэн авсан байна. Энэ нь

a.       Зээлийн гэрээг байгуулсан

b.      Гэрээний саналд хариу өгсөн

c.       Гэрээний хэлбэрт тавигдах шаардлагын зөрчсөн

d.      Дээр дурьдсан 3-ын аль нь ч биш

2.      Банк зээлийн үйл ажиллагааг эрхлэх эрх бүхий нэгэн этгээдээс олгох зээлийн гэрээнд зээлдэгч зээлийг эргүүлэн төлөх хугацаа хэтрүүлсэн тохиолдолд анз төлүүлэх тухай заасан байна. Энэ заалт нь

a.       Буруу заалт

b.      Зөв заалт

c.       Гэрээнд заасан тул анз төлүүлнэ

d.      Дээр дурьдсан 3-ын аль нь ч биш

3.      Хадгаламж эзэмшигч Ч нь банктай байгуулсан гэрээний хугацаа дуусахаас 3-н сарын өмнө гэрээг цуцалж, хадгалуулсан мөнгөө хүүгийн хамт буцаан авахыг шаарджээ. Иргэн Ч нь

a.       Хугацаанаас өмнө гэрээг цуцлах эрхгүй

b.      Хэдийд ч гэрээг цуцлах эрхтэй

c.       Банк зөвшөөрвөл гэрээг цуцлаж болно

d.      Дээр дурьдсан 3-ын аль нь ч биш

4.      Иргэн Н банкнаас зээлдэн авсан 1 сая төгрөгийн зээлийг 1 сар хожимдуулан эргүүлэн төлжээ. Иймд банк зээлийн хугацаа хэтэрсэн 1 сарын хүүг 20 хүртэл хувь нэмэгдүүлэн тооцож төлөхийг Н-ээс шаардсан байна. Энэ шаардлага:

a.       Хүүг нэмэгдүүлэн тооцох нь буруу

b.      Хүүн нэмэгдүүлэн тооцох нь зөв

c.       Гэрээгээр тохиролцсон бол болно.

d.      Дээр дурьдсан 3-ын аль нь ч биш

5.      Иргэн Д 1989 онд банкинд хадгалуулсан өөрийн мөнгөө буцаан авахыг хүссэн боловч , банкны ажилтан “Мөнгө буцаан авах гэрээний хугацаа дууссан байна” хэмээн татгалзсан хариу өгсөн байна.

a.       Банкны ажилтаны шаардлага зөв

b.      Мөнгөө буцаан авахаар шаардахад хөөн хэлэлцэх хугацаа хамаарахгүй

c.       Гэрээгээ шинэчлэн байгуулна

d.      Дээр дурьдсан 3-ын аль нь ч биш

6.      Иргэн Р-ээс төлбөр авах ёстой гэх Х нь Р-ийн багкинд хадгалуулсан мөнгөний талаар мэдээлэл авахыг хүссэн боловч , банкны ажилтан татгалзасан хариу өгчээ.

a.       Банкны ажилтны татгалзал үндэслэлтэй

b.      Банкны ажилтны татгалзал үндэслэлгүй

c.       Цагдаагийн ажилтанд л гаргаж өгнө

d.      Дээр дурьдсан 3-ын аль нь ч биш

7.      Х  банкны гүйцэтгэх захирлын тушаал гарч өөрийн банкны хадгаламжын хүүгийн хэмжээг өөрчлөх тухай шийдвэр гаргасан байна. Банкны хүүгийн хэмжээний тухай:

a.       Өөрийн байгууллагын ажилчидад мэдээлнэ

b.      Хадгаламж эзэмшихийг хүссэн этгээдэд мэдээлнэ

c.       Нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй

d.      ТУЗ-ын гишүүдэд мэдээлнэ

8.      Ажил гүйцэтгэх гэрэтэтэй холбоотойгоор гүйцэтгэгч тал 10 сая төгрөгийн баталгааг банкнаас гаргуулан авсан байна. Гэвч гэрээний үүрэгээ биелүүлээгүйн улмаас баталгаа гаргасан банк хариуцлага хүлээх болсон. Энэ нөхцөлд банкны хүлээх хариуцлагын хэмжээ нь

a.

Ангилал : Хичээл | Нийтэлсэн : baby | Уншсан (382) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

  1. 210 nomin-erdene :
    2011-04-21 21:15

    bagshaa bodlogo awii..ta teged simiin ehnii 5m tailbarlaad ugchih tehvvv?

Сэтгэгдэлийн тоо : 1

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл